پژوهشگاه نیرو

همکاران محترم

جهت رفع سوالات خود در خصوص اتوماسیون اداری دیدگاه با داخلی 4464 با آقای اکبری تماس حاصل نمایید.

 

فیلم آموزش نیز در مسیر زیر جهت بهره‌برداری قرار داده شده است:

nri.niroo\fs\Chargoon-Video\\