پژوهشگاه نیرو

 

همکاران گرامی

جهت رفع سوالات خود در خصوص اتوماسیون اداری دیدگاه با داخلی 4464 با آقای اکبری تماس حاصل نمایید.

 فیلم آموزش نرم‌افزار مکاتبات اداری دیدگاه نیز در مسیر زیر جهت بهره‌برداری قرار داده شده است:

nri.niroo\fs\Chargoon-Video\\