پژوهشگاه نیرو

همکاران محترم

جهت رفع سوالات خود در خصوص اتوماسیون اداری دیدگاه با داخلی 4032 - 4464 با آقای اکبری تماس حاصل نمایید.

 

فیلم آموزش نیز در مسیر زیرجهت استفاده قرار داده شده.

nri.niroo\fs\Chargoon-Video\\